Пресс-релиз Посольства Кыргызской Республики в Украине от 25 января 2019 г.

Кыргыз Республикасынын Украинадагы Элчилигинин

2019-жылдын 25-январындагы Пресс-релизи

 

2019-жылдын 24-январында Элчиликте Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчи Ж.Шарипов “Мир отдыха и бизнеса” аттуу журналдын башкы редактору Трипольская Ольга жана Украинанын журналисттер союзунун мүчөсү Комиссаров Сергей менен жолугушуу өткөрдү.

Тараптар жолугушууда туризм чөйрөсүндөгү кызматташуу маселесин талкуулап, Кыргыз Республикасынын туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Украинанын калкына жеткирүүнүн жолдору жөнүндө сүйлөшүштү.

 

 

Пресс-релиз

Посольства Кыргызской Республики в Украине

от 25 января 2019 г.

 

24 января 2019 года в Посольстве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Украине Ж.Шарипова с главным редактором журнала «Мир отдыха и бизнеса» Трипольской Ольгой и членом союза журналистов Украины Комиссаровым Сергеем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в туристической отрасли и возможные варианты пропаганды туристического потенциала Кыргызской Республики в Украине.

 

 

Embassy of the Kyrgyz Republic in Ukraine

Press release from 25th of January, 2019

 

On January 24, 2019, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kyrgyz Republic in Ukraine Zh.Sharipov met with the chief editor of the «World of Leisure and Business» magazine Tripolskaya Olga and a member of the Union of Journalists of Ukraine Sergey Komissarov.

During the meeting, the parties discussed issues of cooperation in the tourism industry and possible options for promoting the tourism potential of the Kyrgyz Republic in Ukraine.