Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов украиналык жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциациясынын Президенти Т.Изовит менен жолукту.

2019-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов украиналык жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциациясынын Президенти Т.Изовит менен жолукту.

Тараптар жеңил өнөр жай тармагындагы кыргыз-украин мамилелеринин өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын жана Украинанын жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциацияларынын ортосунда тажрыйба алмашуусун жана кызматташуусун, ошондой эле, текстил-тигүүчү өнөр жай продукциясын эки тараптуу өнүктүрүүсүн талкуулашты.

Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жана Украинанын жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциацияларынын ортосунда ири тигүүчү ишканалардын жана жеңил өнөр жай тармагындагы адистерди даярдаган окуу жайлардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен видеоконференция куруу макулдашылды.

 

          20 февраля 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Украине Ж.Шарипова с Президентом Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Т.Изовит.

Стороны обсудили перспективы развития кыргызско-украинского взаимодействия в сфере легкой промышленности, налаживания сотрудничества и обмена опытом между Ассоциацией предприятий легкой промышленности КР и Украинской ассоциацией предприятий легкой промышленности, а также взаимного продвижения продукций текстильно-швейного производства.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации видеоконференции между Ассоциацией предприятий легкой промышленности КР и Украинской ассоциацией предприятий легкой промышленности с участием крупных предприятий текстильно-швейной отрасли и высших образовательных учреждений, занимающихся обучением специалистов легкой промышленности.

 

Фото: