Информационное сообщение Посольства Кыргызской Республики в Украине от 4 апреля 2019 года относительно Одесского национального медицинского университета

Кыргыз Республикасынын Украиндагы Элчилигинин

2019-жылдын 4-апрелиндеги

Одесса улуттук медициналык университети жөнүндө

маалыматтык билдирүүсү

           Украинанын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык (мындан ары — Министрлик), азыркы учурда медициналык чөйрөдө билим берүү жаатында реформалар жүргүзүлүп жатат. 2019-жылдын 15-мартында Министрлик бир сабакты тандоо аркылуу медициналык багытта жогорку окуу жайлардын берген билим берүү деңгээлин аныктоо максатында эл аралык байкоо жүргүзгөн. Министрликтин маалыматы боюнча, бул иш-чарага Одесса медициналык улуттук университетинин окуучулары катышкан эмес. Андан тышкары 2018-жылдан тарта университеттин жетекчиси мыйзамсыз түрдө дайындалып, өз ишин алып барууда.

Жогоруда баяндалгандардан улам, Министрлик азыркы учурда украиналык жана чет өлкөлүк жарандарга Одесса медициналык улуттук университети берип жаткан билим деңгээли үчүн жоопкерчилик бере албагандыгын билдирген.

 

Информационное сообщение

Посольства Кыргызской Республики в Украине

от 4 апреля 2019 года относительно

Одесского национального медицинского университета

По информации Министерства здравоохранения Украины (далее — Министерство), в настоящее время проводится реформа в сфере медицинского образования. Так, 15 марта 2019 года Министерство провело международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования, выбрав экзамен по одной из фундаментальных наук. По информации Министерства, в данном мероприятии не приняли участие студенты Одесского национального медицинского университета ссылаясь на указания руководства учебного заведения. Кроме того, согласно информации Министерства с 2018 года у университета нет законного руководства.

Из-за описанной выше ситуации Министерство в настоящее время не может гарантировать предоставление качественного образования украинским и иностранным студентам Одесским национальным медицинским университетом.