Информационное сообщение Посольства Кыргызской Республики в Украине от 2 апреля 2019 года относительно изменения адресов электронной почты

Кыргыз Республикасынын Украинадагы Элчилигинин

2019-жылдын 2-апрелиндеги

электрондук даректердин өзгөргөндүгү жөнүндө

маалыматтык билдирүүсү

 Көңүл бургула!

 Кыргыз Республикасынын Украинадагы Элчилигинин электрондук дарегинин (кат-куржуну) алмашкандыгын билдиребиз, мындан кийин каттарды, кайрылууларды төмөнкү дарекке жөнөтүүнү суранабыз: kgembassy.ua@mfa.gov.kg.

Андан сырткары, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дагы электрондук дареги алмашкандыгын маалымдайбыз: dded@mfa.gov.kg.

 Информационное сообщение

Посольства Кыргызской Республики в Украине

от 2 апреля 2019 года

относительно изменения адресов электронной почты

 Вниманию всем заинтересованным лицам!

 Информируем об изменении адреса электронной почты Посольства Кыргызской Республики в Украине, просим направлять письма, обращения на следующий адрес: kgembassy.ua@mfa.gov.kg.

Кроме этого информируем об изменении адреса электронной почты Министерства иностранных дел Кыргызской Республики dded@mfa.gov.kg.