2019-жылдын 27-февралында Б.Гринченка атындагы Киев университетинде Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов эл аралык мамилелер жана журналистика факультетинин студенттери үчүн, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 75-жылдыгына арналган “Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү жана анын дипломатиясы” темада лекция окуп берди.

Кыргыз Республикасынын Украинадагы Элчилигинин

2019-жылдын 27-февралындагы

Пресс релизи

 

2019-жылдын 27-февралында Б.Гринченка атындагы Киев университетинде Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов эл аралык мамилелер жана журналистика факультетинин студенттери үчүн, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 75-жылдыгына арналган “Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү жана анын дипломатиясы” темада лекция окуп берди.

Лекциянын жүрүшүндө Элчи Ж.Шарипов кыргыз элинин тарыхы, байыркы жана орто кылымдагы кыргыздардын дипломатиясынын өзгөчөлүгү, кыргыздардын биринчи дипломатиялык кадамдары, совет доорундагы жана азыркы убакыттагы Кыргызстандын тарыхы, өлкөнүн тышкы саясаты жана Кыргыз Республикасында болуп өткөн маанилүү окуялар тууралуу айтып берди.

Элчи Ж.Шарипов студенттерге кыргыз-украин мамилелери жөнүндө, кызматташуунун перспективдүү багыттары жана Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалы тууралуу баяндап берди.

Баяндоодон кийин Элчи студенттердин жана окутуучулардын суроолоруна жооп берди.

Лекциянын соңунда Элчи Ж.Шарипов профессор, филология илимдеринин доктору, университеттин окутуучусу жана Ч.Айтматовдун чыгармаларын украин тилине которгон Н.Васькивге кыргыздын белгилүү жазуучусу Ч.Айтматовдун 90-жылдыгын белгилөө жана анын жаркын элесин түбөлүккө сактоо аземине өз салымын кошкондугу үчүн Элчиликтин атынан ыраазычылык катын тапшырып, белек менен сыйлады.

Элчи Ж.Шарипов Б.Гринченка атындагы Киев университетинин Ректору В.Огневьюкка лекцияны уюштуруп бергендиги үчүн ыраазычылык билдирип, университетке М.Байджиевдин украин тилине которулган “Манас, Семетей жана Сейтек жөнүндө баян” аттуу китебин белекке тапшырды.

Жолугушуунун жыйынтыгында, Тараптар билим берүү жаатында кызматташууну илгерлетүү жөнүндө макулдашты.

 

 

Пресс релиз

Посольства Кыргызской Республики в Украине

от 27 февраля 2019 года

 

 

27 февраля 2019 года в Киевском университете им.Б.Гринченка Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Украине Ж.Шарипов прочитал лекцию для студентов факультета международных отношений и журналистики на тему: «История становления кыргызской государственности и ее дипломатии», приуроченную к 75-летию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

В ходе лекции Посол Ж.Шарипов рассказал об истории кыргызского народа, особенностях дипломатии кыргызов в древние и средневековые периоды, о первых дипломатических контактах кыргызов, об истории Кыргызской Республики в советский и современный периоды, о внешней политике государства и важных событиях, произошедших в Кыргызской Республике.

Посол Ж.Шарипов отдельно рассказал студентам о кыргызско-украинских отношениях, наиболее перспективных сферах сотрудничества и туристическом потенциале Кыргызской Республики.

После выступления Посол ответил на вопросы студентов и преподавателей.

В завершении лекции Посол Ж.Шарипов вручил профессору, доктору филологических наук, преподавателю университета и автору перевода произведений Ч.Айтматова Н.Васькиву благодарственное письмо и подарок от имени Посольства за личный вклад в увековечение памяти и празднования 90-летия великого киргизского писателя.

Посол Ж.Шарипов поблагодарил Ректора Киевского университета им.Б.Гринченка В.Огневьюка за организацию лекции и подарил университету авторское произведение М.Байджиева «Сказание о Манасе, Семетее и Сейтеке», переведенный на украинский язык.

По итогам встречи Стороны договорились развивать сотрудничество в образовательной сфере.

Фото: