20 декабря т.г. Посольство Кыргызской Республики в Украине совместно с Киевской организацией Национального союза писателей Украины в книжном магазине “Буква” г.Киев провело презентацию романа Ч.Айтматова “Тавро Кассандры”, переведенный на украинский язык

Пресс-релиз

           Үстүбүздөгү жылдын 20-декабрында Кыргыз Республикасынын Украиндагы Элчилиги Украинанын Улуттук жазуучулар союзунун Киевдеги уюму менен биргеликте “Буква” аттуу китеп сатылуучу дүкөнүндө Элчиликтин демилгеси менен Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына карата украин тилине алгачкы жолу которулган Ч.Айтматовдун “Кассандра тамгасы” романынын бет ачарын өткөрдү.

          Иш-чарага Элчиликтин кызматкерлери, Украинанын Улуттук жазуучулар союзунун Киевдеги уюмунун жетекчиси В.Даниленко, украин тилине Ч.Айтматовдун башка чыгармаларын которгон М.Васькив, жазуучулар жана Ч.Айтматовдун күйөрмандары катышышты.

          Украинанын Улуттук жазуучулар союзунун Киевдеги уюмунун жетекчиси Ч.Айтматовдун “Кассандра тамгасы” романынын мазмунун жана маанисин түшүндүрүп берди. Роман сүйүү жана түшүнүү, ынсап жана бектик, өз жанын аябоочулук жана кайдыгерсиздик жөнүндө кыялданып сыздап жаткан адамдын жүрөгү жөнүндө экендигин билдирди.

          Элчиликтин кеңешчиси М.Апышов “Кассандра тамгасы” романы жазуучунун руханий сыр төгүүсү, ал эч кимди өзүнүн терең мааниси жана көркөм баалуулугу менен кайдыгер калтырбайт. Анда өзүңдүн жашооңо жана аракеттериңе үчүн болгон жоопкерчилик айтылат.

          Иш-чаранынын жыйынтыгында келген коноктордун бардыгына белек катары Ч.Айтматовдун “Кассандра тамгасы” украин тилиндеги китептери таратылды. 

Пресс-релиз

20 декабря т.г. Посольство Кыргызской Республики в Украине совместно с Киевской организацией Национального союза писателей Украины в книжном магазине “Буква” г.Киев провело презентацию книги Ч.Айтматова “Тавро Кассандры”, которая была впервые переведена на украинский язык и издана по инициативе Посольства по случаю празднования 90-летия великого писателя Ч.Айтматова.

В презентации приняли участие сотрудники Посольства, Глава Киевской организации Национального союза писателей Украины В.Даниленко, автор перевода сборника произведений Ч.Айтматова “Избранное” М.Васькив, писатели и любители творчества Ч.Айтматова.

Глава Киевской организации Национального союза писателей Украины рассказал участникам презентации о содержании и смысле произведения Ч.Айтматова «Тавро Кассандры». Он отметил, что этот роман о тоскующем человеческом сердце, неотступно мечтающем о любви и понимании, о совести и верности, о неравнодушии и самоотверженности.

Советник Посольства М.Апышов отметил, что роман «Тавро Кассандры» это душевная исповедь писателя, которое своими художественными достоинствами и глубинным смыслом не может оставить равнодушным ни одно сердце. В нем звучит идея обязательной ответственности за свою жизнь, за деяние.

По завершении презентации Посольство раздало всем участникам мероприятия роман Ч.Айтматова «Тавро Кассандры» на украинском языке.

Press release

At 20th of December the Embassy of the Kyrgyz Republic in Ukraine, in conjunction with the Kiev organization of the National Union of Writers of Ukraine, in the “Bukva” bookstore, presented the book of the Ch.Aytmatov «The Cassandra Brand» which was translated into Ukrainian language as a gift to the 90th anniversary of the great writer Ch.Aytmatov.

The presentation was attended by Embassy staff, the Head of the Kiev organization of the National Union of Writers of Ukraine V. Danilenko, the author of the translation of Ch.Aytmatov’s collection of favorites, M.Vaskiv, writers and people who are fond of works of Ch.Aytmatov.

The head of the Kiev organization of the National Union of Writers of Ukraine told the participants of the presentation about the content and meaning of the work of Ch. Aytmatov’s “Cassandra Brand”. He noted that this novel is about a yearning human heart, relentlessly dreaming of love and understanding, of conscience and loyalty, of non-indifference and selflessness.

Counselor of the Embassy M.Apyshov noted that the novel “The Cassandra Brand” is a soulful confession of a writer who, with his artistic merit and deep meaning, cannot leave any heart indifferent. It sounds the idea of mandatory responsibility for their lives, for the act.

At the end of the presentation, the Embassy distributed to all the participants of the event a novel by Ch. Aytmatov “The Cassandra Brand” in the Ukrainian language.

Фото: